Bokning av lokal

Passa på att hyra Hksd-Croatias klubbstuga för möte eller fest!
Ring Zoran Ćosić 0737-264395


Hyra och avbokning
 
1. Hyran samt depositionen betalas senast 2 veckor före hyresdagen.
2. Avbokning kortare tid än 1 vecka återbetalas inget av det erlagda hyresbeloppet, endast depositionen återbetalas
( Vid plötsligt sjukdom eller annan händelse och detta styrks genom läkarintyg eller dylikt kan 50% av hyresbeloppet återbetalas)